Vòng Trầm Hương 108 Hạt TT2

1.500.000  1.275.000 

  • Được làm từ trầm hương tự nhiên
  • Chuỗi trầm có 02 phiên bản 06 và 08 ly.
  • Mỗi chuỗi gồm 108 hạt, và 6 hạt thêm.
  • Sử dụng đeo cổ hoặc quấn quanh tay.