Trầm hương rin núi nguyên khối dáng bay

45,000,000

Trầm hương rin núi nguyên khối thiên nhiên dáng bay được sử dụng để mang đến may mắn, tăng cường sức khỏe, trừ tà ma, quỷ dữ, hoặc mang sự thành công đến cho người sử dụng trầm hương. Trong kinh doanh, Trầm Hương Cảnh thường được trưng hoặc đặt tại những vị trí tốt nhằm tăng sự phát triển của công ty và hòa giải những mối hiềm khích (nếu có)

còn 1 hàng

CCPT10
Trầm hương rin núi nguyên khối dáng bay

45,000,000