Nhang Vòng Trầm Hương

350.000 

  • Nhang Vòng trầm hương cam kết đúng chất lượng.
  • Hộp 8 vòng lớn, trọng lượng 100Gram, thời gian cháy 12 tiếng.