Nhang Trầm Hương Nụ

280.000 

  • Trầm hương tự nhiên cam kết đúng chất lượng.
  • Kích thước:  Dài 4cm, rộng 1.8cm, số lượng 24 nụ (50Gram)
  • Thời gian cháy: 10-15 phút